Дослідження агрегації тромбоцитів!

На сьогоднішній день вже загальновизнаним є той факт, що коагулопатія при коронавірусній інфекції пов’язана з високою смертністю і більш частим розвитком тромбозів. Встановлено, що мікротромби в альвеолярних капілярах визначалися в 9 разів частіше у пацієнтів з COVID-19, ніж у пацієнтів, які померли від грипу.
За даними, опублікованими китайськими дослідниками з Ухань, одним з основних маркерів, асоційованих з розвитком летального результату, є високий рівень D-димера і продуктів деградації фібриногену, які є маркерами ДВЗ-синдрому. За даними спостереження 191 пацієнтів з пневмонією рівень D-димера більше 1000 нг / мл при надходженні пацієнта в стаціонар асоційований з 18-кратним збільшенням імовірності смерті пацієнта . Рівень D-димера збільшувався у хворих з дихальною недостатністю і був максимальним у хворих з летальним результатом. У пацієнтів з летальним результатом показник D-димера безперервно збільшувався в динаміці спостереження.
В основі терапії ДВЗ-синдрому і венозних тромбозів, розроблених член-кореспондентом РАМН, доктором медичних наук, директором Алтайської філії Центрального інституту гематології (ДНЦ РАМН) професором З.С. Баркаганом і його співробітниками, лежить антикоагулянтна і антиагрегантна терапія. За даними спостереження за пацієнтами з пневмонією, викликаною вірусом SARS-CoV-2, відзначений позитивний ефект антиагрегантної профілактичної терапії. Поряд з позитивною клінічною динамікою у деяких пацієнтів відзначалось помірне уповільнення зростання рівня D-димеру (згладжує ефект).
Необхідне спільне призначення антикоагулянтів і антиагрегантів пацієнтам з високими факторами ризику тромбозу на тлі COVID-19 при наявності показань.
Наряду з іншими лабораторними дослідженнями, обов’язково потрібен контроль за лікуванням з підбором дози призначених дезагрегантів – дослідження агрегації тромбоцитів . Роблять агрегацію до призначення терапії і через 4-5 днів після. Хвиля агрегації повинна знизитися в 2 рази. По зниженню хвилі агрегації підбирають дозу, оскільки чутливість у людей до препаратів різна.
Таким чином визначають також аспіринорезистентність – близько 40% пацієнтів нечутливі до ацетилсаліцилової кислоти як до дезагреганту. Визначення аспіринорезистентності в усьому цивілізованому світі є абсолютно обов’язковим тестом.
При дослідженні агрегації тромбоцитів використовують індуктори агрегації. Наша компанія пропонує повний спектр основних індукторів агрегації тромбоцитів, які використовуються для запису агрегатограмм . Вибір індуктора залежить від призначеного дезагреганта. Так, при призначенні Кардіомагнілу, Тромбо-ассу, аспірину, використовують адреналін, а при призначенні тикліду, іпатону агрегатограмму записують з АДФ.
До вашої уваги для діагностики тромбоцитарної ланки пропонуємо індуктори агрегації тромбоцитів для роботи з агрегометром:
✅АДФ (2фл х 2,0мг) – 508.25 грн
✅Адреналін (1фл х 5,0мг) – 931,97 грн
Зробити замовлення та отримати більш детальну інформацію можна за телефонами +38 (057) 757-47-17 або +38 (067) 546-30-72📞📲