Оновлений контрольний матеріал Spinreact, S.A. Іспанія

До відома наших клієнтів! З квітня місяця ми пропонуємо оновлений контрольний матеріал Контроль норма і Контроль патологія ліофілізована людська сироватка.
Є зміни в атестаті до контрольного матеріалу. Так в субстратах доданий гомоцестеїн та в загальному та прямому білірубіні додана методика з діхлорфенілдіазонієм (DPD). У ферментах вилучені простатична фосфатаза (АСР-Р), глутаматдегідрогеназа (GLDH), гідроксибутиратдегідрогеназа (НВDH), лейцинамінопептідаза (LAP) та фосфогексаза ізомераза (PHI). Натомість додана креатинкіназа МВ-фракція (CKMB), ангіотензин – перетворюючий фермент (АПФ) та альдолаза.
До переліку ліпідів додані загальні жовчні кислоти та загальні ліпіди.
А також доданий великий розділ зі специфічними білками, які визначаються турбідиметричним та латексно-турбідіметричним методом.
Дещо змінилось в умовах зберігання сироватки. Для всіх аналітів, за винятком кислої фосфатази, загального та прямого білірубіну, АЛТ, розведена сироватка стабільна:
12 год при 15-25оС,
5 днів при 2-8оС,
4 тижні при -20оС (одноразове замороження).
Для АЛТ одноразове замороження можливе не більше ніж на 2 тижні.
Для кислої фосфатази, білірубіну загального та прямого розведена сироватка стабільна:
8 год при15-25оС,
24 год при 2-8оС,
та можливе одноразове замороження до 2 тижнів при -20оС.
Повторне замороження не допускається, не використовувати після закінчення терміну придатності!