Удосконалення професіональних навичок лікарів-лаборантів ТОВ Лабораторії Гранум

Лікарі-лаборанти ТОВ «Лабораторія Гранум» регулярно підвищують свою кваліфікацію та удосконалюють професіональні навички. І підтвердження цього є те, що наші спеціалісти пройшли навчання в ТОВ «Науково-практичний центр трансфузіології та інноваційної медицини» з питань імунології (визначення груп крові людини за системами АВО, Rhesus, Kell) на базі Харківського обласного центру служби крові. В рамках навчання були заслухані теми:
✅ Організаційні засади імуногематологічних досліджень.
✅Групи крові. Антигенні системи еритроцитів.
✅Групи крові за системою АВ0. Особливості системи АВ0.
✅ Групи крові за системами Резус та ін. Особливості визначення резус-належності у донорів та реципієнтів.
✅ Причини неочікуваних результатів реакції при визначенні груп крові за системами АВ0 та Резус.
✅Резус-конфлікт вагітних. Гемолітична хвороба плоду та новонародженого.
✅ Антитіла до антигенів еритроцитів, їх клінічне значення та визначення.
Були відпрацьовані практичні навички при:
▶визначення груп крові за системами АВ0, Резус та ін.;
▶визначення антитіл фіксованих на еритроцитах (прямий антиглобуліновий тест (тест Кумбса). Інтерпретація результатів прямого антиглобулінового тесту;
▶визначення антирезус антитіл неповної форми (непрямий антиглобуліновий тест (тест Кумбса). Інтерпретація результатів непрямого антиглобулінового тесту.
По закінченню були видани сертифікати, що підтверджують проходження триденного майстер-класу на тему: «Ізосерологічна діагностика за системами АВ0, Резус та ін. Клінічне значення імуногематологічних тестів. Нова трансфузійна тактика».😊🤓