Діагностичні набори для дослідження гемостазу «Гранум»

В сучасній медицині дуже багато факторів, які обумовлюють зростаючий попит на правильну і своєчасну діагностику порушень в системі згортання крові, яка неможлива без якісних тест-систем.  Та чимало лабораторій продовжують виконувати аналізи по малоцінним методам, що мають лиш історичну цінність. 

Пропонуємо широкий перелік якісних тест-систем власного виробництва для визначення загальних параметрів коагулограми, рівня окремих факторів, фізіологічних антикоагулянтів, виявлення вовчакового антикоагулянту, порушень фібринолізу, агрегації тромбоцитів та інше.

Використовуючи данні тест-системи,  Ви отримаєте результати, які  можуть бути  використані лікарем  для прийняття діагностичних рішень.

Назва набору  Показник, метод Кількість визначень Інструкція
АПТЧ
АПТЧ-тест рідкий  Визначення  АПТЧ в плазмі крові з елаговою кислотою, рідкий  100 визначень АПТЧ-тест рідкий
ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС
ПЧ-тест з рідким реагентом Визначення протромбінового часу зі стандартизованим рідким реагентом, готовим до використання 100/400 визначень ПЧ-тест з рідким реагентом
ПЧ-К-тест Визначення  протромбінового часу  та МНВ в капілярній крові 50 визначень ПЧ-К-тест 50-100
ТРОМБІНОВИЙ ЧАС
Тромбін 500 од. NIH Визначення тромбінового часу та інших показників коагулограми 500 NIH од.-1фл Тромбін 500 од
Тромбо-тест Визначення  тромбінового часу  з контрольною плазмою 50/400 визначень Тромбо-тест
ФІЗІОЛОГІЧНІ АНТИКОАГУЛЯНТИ
Фактор V-РС-тест Визначення резистентності фактору V до активованого  протеїну С в плазмі крові 40-80 визначень Фактор V-PC-тест
ФІБРИНОГЕН
Фібриноген-тест рідкий Визначення концентрації фібриногену за Клаусом, без контрольної плазми 30/100 визначень Фібриноген_тест_з_рідким_реагентом
ВОВЧАКОВИЙ АНТИКОАГУЛЯНТ
Експрес- Люпус-тест Скринінгове виявлення  вовчакового антикоагулянту в плазмі крові 50-100 визначень Експрес-Люпус-тест 50-100
Люпус-Тест Виявлення антикоагулянту вовчакового типу (ВА) з корегуючими пробами в плазмі крові 200 визначень Люпус-тест
ФІБРИНОЛІЗ
Фібриноліз-тест Дослідження  XIIа-залежного фібринолізу, спонтанного та індукованого  еуглобулінового фібрінолізу в плазмі крові 400 визначень  Фібриноліз-тест
D-димер тест, латексний реагент Для якісного та напівкількісного визначення D-димеру в плазмі крові 45,85,130 визначень Д-димер латекс-тест
D-димер турбі-тест Для кількісного визначення D-димеру в плазмі крові 50, 100, 150 визначень Д-димер турбі-тест
D-димер контроль Ліофілізована сироватка 1 мл Д-димер контроль
ФІБРИН-МОНОМЕР
РФМК-тест планшетний варіант Визначення розчинних фібрин-мономерних комплексів у плазмі крові 192 визначень РФМК-тест планшетний
РФМК-тест флаконний варіант Визначення розчинних фібрин-мономерних комплексів у плазмі крові 200 визначень РФМК-тест флаконний
ФАКТОРИ ЗГОРТАННЯ
Фактор VIII-тест Визначення активності фактору VIII в плазмі крові 20-40 визначень Фактор VIII-тест