Дослідження білкового обміну

Дослідження білкового обміну

Білки — високомолекулярні азотовмісні органічні речовини. Всі процеси синтеза та перетворення білків, амінокислот та інших сполучень, які пов`язані з ними, називається білковим обміном.

Білки  займають центральне місце в метаболізмі організму людини. Вони виконують важливу структурну функцію в організмі, а також  регуляторну,  транспортну,  захисну  функції.  Деякі  білки, в складі м`язів серця, легень, шлунка та інших органів, забезпечують різні форми механічного руху.

 Це  лише головні функції білків. Слід відмітити, що при патології внутрішніх органів перші порушення можна  відзначити саме в білковому обміні.

Назва наборуПоказник, методІнструкція
Альбумін-СпЛКолориметричний з бромкрезоловим зеленим, кінцева точка, монореагент, стандарт1 Albumin 100
Білок в сечі та СМР-СпЛЗ пірогаллоловим червоним, колориметричний36 Bilok v se4i ta likvori 50
Білкові фракції 62 Bilkovi frakcii
Гомоцистеїн-СпЛФерментативний циклічний, рідкийГомоцистеїн
Загальний білок-СпЛКолориметричний, біуретовий, кінцева точка, монореагент, стандарт11 Zag. bilok 250
Креатинін кін-СпЛКінетичний, по Яффе, біреагент, стандарт14 Kreatinin-kin 200
Креатинін-СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Яффе, біреагент, стандарт26 Kreatinin 100
Сечова кислота-СпЛФерментативний, кінцева точка, біреагент, стандарт19 Se4ova kyslota 50
Сечовина кін-СпЛУФ, кінетичний, уреазно-глутаматгідразний, біреагент, стандарт20 Se4ovyna kin 100
Сечовина -СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Бертолоту, уреазний, стандарт29 Se4ovyna 100
Тимолова проба-СпЛ 49 Timolova proba 1000