Ферменти

Дослідження активності ферментів

Ферменти–   це специфічні високоефективні біологічні каталізатори, що прискорюють хімічні реакції в живих системах, синтезовані живими клітинами.

У живому організмі ферменти відіграють надзвичайно важливу роль, так як вони беруть участь у всіх хімічних процесах, які  протікають , як в окремій клітині, так і в організмі  в  цілому.

Визначення активності  ферментів:

  • дозволяє судити про функціональний стан  багатьох органів і систем для яких характерні ті чи інші ензими;
  • є незамінним знаряддям в діагностиці та моніторингу цілого ряду захворювань.
Назва наборуПоказник, методІнструкція
Альфа-Амілаза-СпЛКінетичний, монореагентАльфа-Амілаза-кін СпЛ
Альфа-Амілаза за Каравеєм-СпЛКолориметричний, амілокластичний метод, за Каравеєм а-амілаза по Каравею СпЛ
АЛТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреагентАланінамінотрансфераза-кін. СпЛ (АЛТ-кін.СпЛ)
АЛТ -СпЛКолориметричний, кінцева точка, за Райтманом-ФренкелемАланінамінотрансфераза СпЛ» (АЛТ СпЛ)
АСТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреагентАспартатаміно трансфераза-кін. СпЛ (АСТ-кін СпЛ)
АСТ -СпЛКолориметричний, кінцева точка, за Райтманом-ФренкелемАспартатаміно трансфераза СпЛ» (АСТ СпЛ)
ГГТ-СпЛКінетичний, біреагентГамма-Глютамілтрансфераза-кін. СпЛ (Гамма -ГТ–кін. СпЛ)
Ліпаза-СпЛ Кінетичний колориметричний, рідкийЛіпаза-кін. СпЛ
ЛДГ-СпЛУФ, кінетичний, біреагентЛактатдегідрогеназа-кін. СпЛ (ЛДГ-кін. СпЛ)
Лужна фосфатаза-СпЛКінетичний, з р-нітрофенілфосфатом, біреагентЛужна фосфатаза-кін. СпЛ (ЛФ-кін. СпЛ)
Лужна фосфатаза з ФФ – СпЛКолориметричний, кінцева точка, з фенілфосфатом, стандартЛужна фосфатаза з ФФ СпЛ
Креатинкіназа МВ-кін-СпЛУФ, кінетичний. Для визначення МВ фракції креатинкінази Креатинкіназа MB-кін. СпЛ
Креатинкіназа кін-СпЛУФ,кінетичний, біреагентКреатинкіназа-кін. СпЛ
Кисла фосфатаза-СпЛУФ, альфа-нафтилфосфатний, кінетичнийКисла фосфатаза-кін. СпЛ
Холінестераза-кін СпЛУФ, кінетичний, з бутирилціохоліном, біреагентХолінестераза-кін. СпЛ