Ферменти

Дослідження активності ферментів

Ферменти–   це специфічні високоефективні біологічні каталізатори, що прискорюють хімічні реакції в живих системах, синтезовані живими клітинами.

У живому організмі ферменти відіграють надзвичайно важливу роль, так як вони беруть участь у всіх хімічних процесах, які  протікають , як в окремій клітині, так і в організмі  в  цілому.

Визначення активності  ферментів:

  • дозволяє судити про функціональний стан  багатьох органів і систем для яких характерні ті чи інші ензими;
  • є незамінним знаряддям в діагностиці та моніторингу цілого ряду захворювань.
Назва наборуПоказник, методІнструкція
Альфа-Амілаза-СпЛКінетичний, монореагент2 Alfa-Amilaza-kin 50
Альфа-Амілаза за Каравеєм-СпЛКолориметричний, амілокластичний метод, за Каравеєм60 a-Amilaza po Karaveyu 100
АЛТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреагент3 ALT-kin 50
АЛТ -СпЛКолориметричний, кінцева точка, за Райтманом-Френкелем23 ALT 250
АСТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреагент4 AST-kin 50
АСТ -СпЛКолориметричний, кінцева точка, за Райтманом-Френкелем24 AST 250
ГГТ-СпЛКінетичний, біреагент7 GGT-kin 50
Ліпаза-СпЛ Кінетичний колориметричний, рідкий43 Lipaza 25
ЛДГ-СпЛУФ, кінетичний, біреагент17 LDG-kin 30
Лужна фосфатаза-СпЛКінетичний, з р-нітрофенілфосфатом, біреагент16 Luzhna fosfataza-kin 40
Креатинкіназа МВ-кін-СпЛУФ, кінетичний. Для визначення МВ фракції креатинкінази27 Kreatinkinaza MB kin 75
Креатинкіназа кін-СпЛУФ,кінетичний, біреагент15 Kreatinkinaza kin 100
Кисла фосфатаза-СпЛУФ, альфа-нафтилфосфатний, кінетичний41 Kysla fosfataza 50
Холінестераза-кін СпЛУФ, кінетичний, з бутирилціохоліном, біреагент30 Holinesteraza-kin 50