Біохімічні аналізатори LabAnalyt з функцією визначення Д-димеру, С-реактивного білку, глікозильованого гемоглобіну та інших показників