Інтерпретація показників гематологічного аналізатора. Тромбоцитарні індекси.

Система тромбоцитів грає ключову роль в патогенезі гемостазу, в процесах структурнофункціонального і трофічного забезпечення ендотелію сосудів мікроциркуляторного русла, а також репарації ендотеліоцитів та гладком’язових клітин. Тромбоцити є важливими постачальниками прокоагулянтних білків і необхідним каталізатором системи згортання крові. Типовими проявами кількісних порушень в системі тромбоцитів є тромбоцитози, тромбоцитопенії та тромбоцитемії.

Тромбоцитарна ланка гемограми оцінюється за кількістю тромбоцитів, тромбоцитарними індексами (середній об’єм тромбоцитів – MPV, показник анізоцитозу тромбоцитів -PDV, тромбокрит – PCT) і тромбоцитарною гістограмою. Тромбоцити підраховуютьсяв одному каналі з еритроцитами без попереднього лізису еритроцитів. Тому важливо, щоб прилад чітко диференціював крупні форми тромбоцитів (макротромбоцити) і східні з ними по об’єму еритроцити (мікроеритроцити) і фрагменти еритроцитів. Для цього в приладах передбачається система плаваючих дискримінаторів, що відокремлюють тромбоцити від еритроцитів. Якщо MPV перевищує 30 фл, то виводиться повідомлення “Micro RBC”, або “Macro PLT”.

Розглянемо значення основних тромбоцитарних індексів

 1. MPV – середній об’єм тромбоцитів – збільшується з віком: з 8.6 – 8.9 фл у дітей 1 – 5 років до 9.5 – 10.6 фл у людей старше 70 років. «Молоді» кров’яні пластинки мають більший об’єм, тому при прискоренні тромбоцитопоеза середній об’єм тромбоцитів зростає. Зростання цього показника може мати фізіологічне значення після:
 • кровотечі, що відбулась;
 • значної травми;
 • об’ємного хірургічного втручання;
 • лікування анемії;
 • рясної менструації.

На тлі цих ситуацій відбувається компенсаторна стимуляція викиду тромбоцитарних формених елементів з кісткового мозку з подальшим наростанням в крові незрілих, більш об’ємних форм.

Патологічне збільшення буває при:

 • аутоімунній тромбоцитопеніі;
 • вроджених і спадкових синдромах;
 • гіпертиреозі;
 • гемоглобінопатії (таласемії);
 • цукровому діабеті ;
 • атеросклерозі;
 • у курців та осіб, які страждають на алкоголізм;
 • збільшенні селезінки в розмірах, що є ізольованим процесом або наслідком гематологічної патології.

Зниження об’єму PLT нижче норми буває рідко, але іноді відзначається в разі:

 • спленектомії;
 • синдромі Віскотта-Олдрича;
 • мієлосупресії цитостатиками і хіміотерапією;
 • променевого ушкодження кісткового мозку;
 • цирозі печінки;
 • деяких інфекційних захворюваннях.
 1. 2. PDV – ширина розподілу тромбоцитів за об’ємом – вимірюється у відсотках (коефіцієнт варіації тромбоцитометрічної кривої) і кількісно відображає гетерогенність популяції цих клітин за розмірами (ступінь анізоцитозу тромбоцитів) (Мал. 1). У нормі цей показник становить 1 – 20%. Наявність в крові переважно молодих форм приводить до зсуву гістограми вправо, старі клітини розташовуються в гістограмі зліва.
  Мал. 1. Тромбоцитарна гістограма: а) в нормі; б) тромбоцитопенія; в) гіпертромбоцитоз, наявність макротромбоцитів.

  Також існує ще декілька варіантів зміни гістограм тромбоцитів:

  1. Тромбоцитарна гістограма не закінчується на базисній лінії. Популяція тромбоцитів не може бути чітко відділена від популяції еритроцитів (Мал.2). Можливі причини такого розподілу:
  • мікроеритроцити;
  • шизоцити;
  • макротромбоцити;
  • агрегація тромбоцитів.

  Мал. 2 Тромбоцитарна гістограма не закінчується на базисній лінії. Популяція тромбоцитів не може бути чітко відділена від популяції еритроцитів

  1. Тромбоцитарна гістограма не починається на базисній лінії (Мал.3). Можливі причини:
  • високе фонове значення (забруднення реагентів);
  • фрагменти клітин (еритроцитів, лейкоцитів);
  • висока кількість бактерій в крові.

  Мал. 3 Тромбоцитарна гістограма не починається на базисній лінії

  1. Тромбоцитарна гістограма має декілька піків (Мал.4). Можливі причини:
  • анізоцитоз тромбоцитів;
  • відновлення тромбоцитарної ланки після хіміотерапії;
  • агрегація тромбоцитів (часто спостерігається «зигзаг»-крива).

  Мал. 4 Тромбоцитарна гістограма має декілька піків

  3.РСТ – тромбокрит є параметром, який відображає частку обсягу цільної крові, займану тромбоцитами. Він аналогічний до гематокриту і виражається у відсотках. У нормі тромбокрит становить 0,15 – 0,40%. В даний час цей критерій поки не набув широкого поширення в клінічній практиці, так як він не є вузько специфічним.Однак він дозволяє оцінити роботу системи згортання крові і загальний ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень.